Vol 8, No 1 (2021)

January 2021

Table of Contents

Original Research Articles

Dhaval Dalal, Ankush Govindwar, Gaurav Gangwani, Komal Dalal, Humeshwari Nipane, Vijaykumar Gawali
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205401
PDF
1-6
Malli Dorasanamma, U. Gangaram, Rajendra Karnati, B. Indeevar Prasad
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205416
PDF
7-10
Sourabh Radhakrishnan, Sreeja Raju, Jamuna Angel Joy, Sanjana Ramakrishnan
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205402
PDF
11-15
Sruthi Kare, Vishwanath N. Reddy, Thejdeep Mahamkali
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205454
PDF
16-21
Mahendra Agrawal, Pushpal Gandhi, Bhavika Agrawal, Simarn Behl
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205455
PDF
22-25
Sunil Kumar Tripathi, Vikas A. Mishra, Amit B. Kinare, Vishwa Deepak Tripathi, Ravi Shankar Sharma
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205403
pdf
26-33
Kawthar Al Saleh, Hajer Al Nasser, Kawthar Al Harabah, Zainab Al Orefan, Ola Mousa
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205467
PDF
34-41
Muhannad Hawari, Mohamad Gayath Jamil, Sanaa Hemideh, Ayman Alharbi
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205468
PDF
42-44
Malli Dorasanamma, Nikhil Nagireddi, Keerthana Bathyala
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205469
PDF
45-50
Devi Silpa, Anuja Sathar, Beena Thankappan
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205470
PDF
51-56
G. Srinivas, Manoj Muthalik, Y. S. Aashik
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205471
PDF
57-62
Kasim Yasar Kannappillil Muhammedali, V. Sahasranamam, Saji Nair Ambika
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205473
PDF
63-66
P. Eshwarappa, R. A. Kumar Naveen, M. Rangantha, G. K. Kumar Ranjith
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205474
PDF
67-70
Vipulkumar V. Gandhi, Jitendra S. Oswal
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205475
PDF
71-74
Sreelekshmi V. S., Philip John Sebastian, Shamna C., Neenu Babu, Nithin Manohar R.
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205476
PDF
75-80
Jayant K. Golwalkar, Sachin Gudge
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205477
PDF
81-86
Anant Parasher, Padma Lahdol, Abhinav Aggarwal
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205478
PDF
87-92
Amit Goyal, Amanpreet Kaur, N. C. Kajal
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205479
PDF
93-97
Mahendra Munirathnam, Mohan C. N., Javeriya Mohammadi, Samarth S. Gowda, Madhumati Ramaiah
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205480
PDF
98-102
G. Srinivas, Y. S. Aashik, Manoj Muthalik
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205472
PDF
103-107
Maddipatla Sushma, M. V. Nagabhushana, M. Dharaneedhar Reddy
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205481
PDF
108-112
Vinod Kumar, Minakshi Dhar, Shailendra Handu, Vikas Kumar, Puneet Dhamija
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205482
PDF
113-118
Santosh Kumar, Roohie Singh
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205483
PDF
119-123

Case Series

Archita Ravindranath, Madhumati Ramaiah, Parvaiz Kadloor
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205484
PDF
124-130

Case Reports

Abarna Lakshmi R., Rajganesh Ravichandran, Jaya Shree D., Raveena P. B., Nikhil Cherian Sam, Vishnupriya Sarangan
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205485
PDF
131-133
Sreevidya V. Kumar, Abraham Kurian, Nikhil Gladson, . Latha
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205486
PDF
134-136

Review Articles

Rachana Yadav, Laxmipriya Dei
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205487
PDF
137-143
Shruti Singh, Sara Z. Khan, Bhakti Patel, Rammohan Gumpeni, Sameer Verma, Arunabh Talwar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20205488
PDF
144-151