Vol 8, No 5 (2021)

May 2021

Table of Contents

Original Research Articles

Asraf Hussain, Jeetendra Mishra, Achutanand Lal Karn, Alok Kumar Singh, Parwez Ansari, M. Kalim Akhtar, Bikranta Rimal, Dambar Shah, Rajan Mahato, Sagun Bista, Aadarsh Singh, Omprakash Kushwaha, Surendra Yadav, Rupesh Shah, Ramji Ram
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211435
PDF
617-620
Shahjada Selim, Hafiza Lona
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211467
PDF
621-627
Fahad Bin Aziz Pavel, Shimul Halder, Md Saeed Siddik, Md Abdul Muhit
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211468
PDF
628-635
E. Dinesh Ragav, Arthi P. S.
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211469
PDF
636-643
Chandan Sharma, Ashima Badyal, Sanjeev Kumar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211402
PDF
644-647
Animesh Choudhary, Jitendra Chouhan, Sanjeev Gulati, Jogesh Kumar Vishandasani
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211434
PDF
648-652
Jatin Soren, Chakradhar Majhi, Nayan K. Patel
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211470
PDF
653-656
Veeranarayana Gundu, Venkata Subrahmanyam Chintha
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211471
PDF
657-661
Rajeev Gupta, Shveta Mahajan, Sharandeep Kaur, Ankush Bansal, Dinesh Kumar, Jasneet Kaur Sodhi
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211472
PDF
662-666
K. S. Sindhya, Arthi P. S.
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211473
PDF
667-671
Richa Giri, Faim Ahamed, Saurabh Agarwal, Lalit Kumar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211474
PDF
672-678
Balakrishna Teli, Prabhu S., Sneha Biradar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211475
PDF
679-684
Rituparna Murmu, Amartya Das, Swarupa Roychoudhury
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211476
PDF
685-690
Ravi K., Keerthi Kumar N., Aishwarya D. Malagi
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211477
PDF
691-695
K. A. Sahana Neelamma, Dinesh Ragav E.
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211478
PDF
696-700

Case Reports

I. Made Adi Narendranatha Komara, Ketut Suryana
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211479
PDF
701-703
Arkadeep Dhali, Anirban Hazra, B. Rathna Roger, Gopal Krishna Dhali, Avik Sarkar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211480
PDF
704-707
Prachi Sharma, Akshyaya Pradhan, Pravesh Vishwakarma
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211481
PDF
708-711
Desak Putu Gayatri Saraswati Seputra, Luh Putu Dea Sasmita Pralambari, Ketut Suryana
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211482
PDF
712-715
Neeraj Singla, Suraj Agrawal
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211483
PDF
716-718
Gursimran Singh Nayyar, Ashish Behera, Tejinder Pal Singh Grewal
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211484
PDF
719-720

Review Articles

Arvind Gadekar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211451
PDF
721-727
Sneha Barkur Sadashiva, Chenthil K. S.
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211485
PDF
728-731

Letter to the Editor

Ansh Chaudhary, Bhupendra Chaudhary
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20211450
PDF
732-734