Vol 9, No 1 (2022)

January 2022

Table of Contents

Original Research Articles

Deepak Kumar A., Sachin N. Solanke
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20214806
PDF
1-4
Amruth Reddy S., Sai Anurag Reddy A., Anant A. Takalkar
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20214855
PDF
5-9
Tamajyoti Ghosh, Subir Dey
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20214873
PDF
10-14
Sheenam Gazala, Mohmad Saleem Chesti, Syed Mushfiq
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20214874
PDF
15-18
Prafulla Samant, Siddhi Ghodge, Ajay Sankhe, Heena Ali, Vijaykumar Gawali, Manoj Kisanrao Bhadre, Swati Suyog Mhatre, Pradnya Anil Bhagat, Santosh Sudhakar Pawar, Rajendra Madhavi, Sushil Shashikant Patil
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20214875
PDF
19-24
J. Kannan, Deepak George, Srigopal Mohanty, N. Ingersal, Amit Saklani
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20214876
PDF
25-30

Case Series

Vinita Nikhurpa, Mamta Nikhurpa
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20214856
PDF
31-35
Neha Dubey, Dhawal Sharma, Anil Sharma
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20214877
PDF
36-39

Case Reports

Vineet Sehgal, Lucky Bhalla, Priyanshu Bansal, Shaifali Arora
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20214878
PDF
40-42
Shashank Nagendra, Avinash Gutte, Abhijit Gaikwad, Sumit Kharat
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20214879
PDF
43-45
Anu Yarky, Vipan Kumar, Nidhi Chauhan, Priyesh Sharma
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20214880
PDF
46-49

Review Articles

Santosh Kumar Swain
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20214881
PDF
50-55
Pavan Kumar Nanchary Reddy, Anand Sutar, Sambit Sahu, Bini Thampi, Neha Keswani, Kapil D. Mehta
DOI: 10.18203/2349-3933.ijam20214882
PDF
56-65